CERCOPITHECUS

CERCOPITHECUS
CERCOPITHECUS
Graece κῆβος, Aristoteli, Histor. Animal. l. 1. simia est habens caudam: ut plane idem sit ac κερκοπίθηκος, secundum Martial. l. 14. Epigr. 202.
Si mihi cauda foret, Cercopithecus eram.
Et Prudentium adv. Symm. l. 2. v. 468.
Isis enim et Serapis et grandi sima cauda.
Hunc coluêre Babylonii, qui iuxta Memphim; sicut Cynocephalum, Hermopolitani, teste Strabone, l. 17. et legas de prioris cultu etiam apud Iuvenalem, Sat. 15. et Lucianum in Deorum concil. Nempe Cercopitheci divinum apliquid habere visi sunt: animal enim valde ingeniosum est. Praecipue eô valent illi, qui ab odore moschi, Italis Moschini vocantur, de quibus Scaliger in Exercitat. et Clusius in Exoticis. Accessit tum exterior hominis similitudo, tum interior etiam, de quaAriftoteles, Hist. Animal. l. 2. c. 9. Οἱ δὲ κῆβοι τὰ εντὸς διαιρεθέντα ὅμοια ἔχουςιν ἀνθρώπῳ,
Cebi partes inferiores habent similes humanis. IMo omni hoc simiae convenire putatur: unde et Anatomici, si humanum defuerit cadaver, vivam secant simiam. Sed et illud ad divinum Cercopitheco tribuendum facere honorem videbatur; quod hoc animal colorem variet, horti instar diversicoloribus consiti floribus: unde etiam nomen ei aiunt datum κήπου, h. e. horti, e quo postea κῆβος factum. Verum de isto dissentit Vossius: Κῆβος enim vel κῆπος omnino est ex Hebraeo Koph, i. e. simia, ut 1. sive 3. Regum, c. 10. v. 22. Imo et literae inde Koph nomen datum; quia figuram referat simiae, perticae insidentis, etc. Vide eum de Idolol. l. 3. c. 74. Paenula Cercopithecorum, apud Martialem, occurrit, l. 14. Epigr. 128. cuius lemma, Bardocucullus,
Gellia Santonicô vestit te bardocucullô,
Cercopithecorum paenula nuper erat.
Hoc enim cum breve esset vestis genus, ut patet ex Epigr. 93. l. 1. v. 8. prae se ferebat tunicam, quâ simiae et κερκοπίθηκοι amiciri consuevêre, etc. Vide quoque supra Cebus, et infra Simia.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Cercopithecus — Saltar a navegación, búsqueda ? Cercopithecus Clasificación científica …   Wikipedia Español

  • Cercopithecus — n. type genus of the {Cercopithecidae}, consisting of one genus of guenons. Syn: genus {Cercopithecus}. [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Cercopithēcus — Cercopithēcus, Meerkatzen (s.d.), mit mäßig vorstehender Schnauze (60°), Backentaschen, einem langen dünnen Schwanze u. Gesäßschwielen. Goldfuß theilt sie in folgende Abtheilungen: A) in solche mit platter Nase, dreieckigem Kopfe, ausgerandetem… …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Cercopithēcus — Cercopithēcus, Meerkatze …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Cercopithecus — Cercopithèque Cercopithèques …   Wikipédia en Français

  • Cercopithecus — Meerkatzen Brazzameerkatze (Cercopithecus neglectus) Systematik Unterordnung: Trockennasenaffen (Haplor …   Deutsch Wikipedia

  • Cercopithecus — markatos statusas T sritis zoologija | vardynas taksono rangas gentis apibrėžtis Gentyje 19 rūšių. Paplitimo arealas – Centr. ir P. Afrika. atitikmenys: lot. Cercopithecus angl. guenons vok. Meerkatzen rus. мартышки pranc. cercopithèques; guenons …   Žinduolių pavadinimų žodynas

  • Cercopithecus — noun type genus of the Cercopithecidae: guenons • Syn: ↑genus Cercopithecus • Hypernyms: ↑mammal genus • Member Holonyms: ↑Cercopithecidae, ↑family Cercopithecidae • Member Meronyms …   Useful english dictionary

  • Cercopithecus dryas — Cercopithèque dryas …   Wikipédia en Français

  • Cercopithecus dryas — Saltar a navegación, búsqueda ? Mono Dryas Estado de conservación Datos insuficientes Clasificación científica …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”